Sjednejte si povinné ručení výhodněji!

Pokud chcete svoji smlouvu vypovědět, vyplňte formulář, vytiskněte dokument a podepsaný odešlete doporučenou poštou na adresu pojišťovny.

(Pokud je smlouva ve správě společnosti Resort Finance, můžete po podpisu výpovědi zhotovit kvalitní sken ve formátu PDF a odeslat na e‑mailovou adresu kalkulace@resfinance.cz.)


1. Pojistná smlouva

2. Pojistitel

3. Pojistník (osoba, která uzavřela pojištění)